هدف از احداث این وبلاگ ارایه مطالبی پیرامون مسایل مربوط به چوب و مبلسازی است