از آخرین اتفاقات باید بگم که همین یک ساعت پیش جوری دستم رو بریدم که خون فواره زد! الان نشستم خودمو به پرز قالی درگیر کردم که تیر کشیدنش یادم بره.... پسته نوشت1: #آب_قند_لطفا